top of page

WAAROM EEN
BEGELEIDEND DOSSIER?

De actualiteit toont ons dat de vraagstukken die we in deze documentaire behandelen, actueler zijn dan ooit. Burgers mopperen en wijzen op de hoogdringendheid van de situatie, parlementsleden stellen vragen, het maatschappelijk middenveld organiseert zich en jongeren uiten hun verlangen naar verandering ... Wij hopen dat deze documentaire zal bijdragen om de juiste argumenten te ontvouwen, het individuele en collectieve bewustzijn te vergroten en acties te verrijken.

De behandelde onderwerpen zijn ruim, complex en onderling verweven. Het is dus belangrijk om tijd uit te trekken om deze begrippen uit te diepen en verbanden te begrijpen. Dit dossier is in de eerste plaats bestemd voor leerkrachten, docenten, educatief medewerkers en ouders. Maar iedere geïnteresseerde zal hier een schat aan informatie vinden. Wij hebben ervoor gekozen om het begeleidende dossier op te bouwen rond 10 verschillende, maar nauw verwante thema's. Elk thema telt ongeveer 4 bladzijden. Vertrekkend van een probleemsituatie of een situatie die aanzet tot mobilisatie, worden de behandelde begrippen in detail verklaard en met elkaar in verband gebracht. Daarnaast vermeldt elk thema referenties en leermiddelen om te sensibiliseren en het thema levend te maken, maar ook om in actie te komen en deel te worden van de verandering.

Om maximaal inzetbaar te zijn, is dit dossier beschikbaar in twee formaten. Enerzijds een pdfbrochure die in zijn geheel of per thema kan worden gedownload (en afgedrukt op A4-formaat). Anderzijds kan je met de website www.educ-ecocide.com eenvoudig navigeren binnen het dossier.

Dit begeleidend dossier werd ontwikkeld met de steun van een ervaren werkgroep van wetenschappers, leerkrachten, docenten, specialisten vulgarisatie en medewerkers van verenigingen die werken rond milieu, wereldburgerschap of meditatie.
 

.

WELKE LEERMIDDELEN?

Aanvullend bij de hulpmiddelen die aan het eind van elk thema van dit dossier worden voorgesteld, worden op de website van Réseau Idée nog diverse bijkomende leermiddelen vermeld. De website biedt een goudmijn aan informatie en bundelt een groot aanbod educatieve hulpmiddelen voor milieueducatie, uit het volledige Franse taalgebied maar ook van daarbuiten. Ze zijn toegankelijk via een krachtige en intuïtieve zoekmachine. Men kan die bronnen ook raadplegen in het documentatiecentrum van Réseau Idée, met persoonlijk advies erbovenop. Een must voor iedereen die met jongeren werkt !

 

www.reseau-idee.be

EDUC-ECOCIDE

Redactie en coördinatie

Laurent Geissmann

Transition Durable

Werkgroep en cocreatie

Anne-Valérie Guillot-Giannoli

Etre, au présent

Éric Petitjean

Gauthier Chapelle

Jose Javier Paniagua

Fondation européenne pour le droit du vivant

Laurent Geissmann

Transition Durable

Natacha Sensique

Réseau IDée

Nicolas Leboutte

Athénée royal d’Auderghem (ARA) – La Brise

Syem Mabrouk

Athénée royal d’Auderghem (ARA) – La Brise

Yvan Beck

Auteur van de documentaire

Herlezing en correcties

Jean-Jacques Didier

Beelden

Affiche en cover :

Wattana (Paris, 2003) Ménagerie du Jardin des Plantes © Chris Herzfeld/MNHN - Foto uit het werk « Les Grands Singes. L’Humanité au fond des yeux », door Pascal Picq, Dominique Lestel, Vinciane Despret en Chris Herzfeld © Odile Jacob, 2005

 

Dossier :

Taorad, AdobeStock

Grafisch ontwerp en opmaak

Christoph Heinen

www.design1A.com

 

Verantwoordelijke uitgever

Jose-Javier Paniagua

Fondation européenne pour le droit du vivant

bottom of page