top of page

Begeleidend dossier bij de documentaire
ECOCIDE, VERANDEREN OF VERDWIJNEN

EEN GRONDIG UITGEWERKT HULPMIDDEL OM IN

10 THEMA'S

TE WERKEN ROND HET VRAAGSTUK VAN DE ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID BINNEN DE LEVENDE WERELD.

Elk thema vertrekt vanuit een situatie die aanzet tot mobilisatie en verbindt ook onderling de behandelde concepten. Je vindt er educatieve tools om het onderwerp te ontdekken, maar ook om over te gaan tot actie en deel te nemen aan de veranderingen.

Images_THEME-1.jpg
THEMA 1
HOE KUNNEN WE ONZE ECONOMISCHE MODELLEN VERZOENEN MET DE BEPERKTE HULPBRONNEN VAN ONZE PLANEET?

• Groeipercentage
• Bruto Binnenlands Product - BBP
• Planetaire grenzen
• Ecologische voetafdruk
• Uitputting van hulpbronnen
• Bruto Nationaal Geluk - BNG
• Duurzame harmonie

intro THEME 1
Images_THEME-2.jpg
THEMA 2
IS HET ANTROPOCEEN HET GEVOLG VAN ONZE MENSELIJKE NATUUR OF VAN ONZE CULTUUR?

• Antropoceen
• Onderwerping van de mens
• Vrije wil
• Ethiek van de technologie
• Menselijke natuur vs. menselijke
cultuur
• Politisering van milieucrisissen
• Individuele en universele verantwoordelijkheid

intro THEME 2
Images_THEME-3.jpg
THEMA 3
KAN EEN VERSTORING VAN HET EVENWICHT IN HET ECOSYSTEEM LEIDEN TOT EEN ONOMKEERBARE KANTELING?

• Systeem Aarde
• Fysieke, biologische en chemische plunderingen
• Planetaire grenzen
• Omslagpunten
• Versterkende fenomenen
• Veranderen of verdwijnen

intro THEME 3
Images_THEME-4.jpg
THEMA 4
TOT WELKE FAMILIE MEENT DE MENS TE BEHOREN?

• Soorten mensachtigen
• Cartesiaanse dualiteit Natuur - Geest
• Overheersing en uitbuiting
• Antropocentrisme
• Plaats van de mens
• Onderlinge afhankelijkheid
• Planetaire familie

intro THEME 4
Images_THEME-5.jpg
THEMA 5
NA ONZE ADOLESCENTIECRISIS, HOOP OP HARMONIE?

• Pathologische adolescentie
• Verwesterlijking
• Onderlinge afhankelijkheid
• Onze relatie tot tijd
• Transhumanisme
• Coëxistentie
• Bewustwording
• Holistische revolutie

intro THEME 5
Images_THEME-6.jpg
THEMA 6
IK VOEL, DUS IK BEN? EVOLUTIE VAN DE OPVATTINGEN, VAN DESCARTES TOT VANDAAG

• Cartesiaanse benadering
• Theorie van het dier als machine
• Evolutie van het denken en
van de wetenschap tot de 21e eeuw.
• Antropocentrisme en andere
gezichtspunten
• Gemeenschappelijke kernbelangen
• Menselijke ethiek
• Sentient beings - wezens met gevoel

 

intro THEME 6
Images_THEME-7.jpg
THEMA 7
ZIJN WIJ VRIJ OM VAN PARADIGMA TE VERANDEREN OF ZIJN WIJ SLAVEN VAN ONS SYSTEEM?

• Cultuur
• Conformisme en onderwerping
• Competitie
• Educatief systeem
• Samenwerking en onderlinge steun
• Ecocentrische visie
• Regeneratieve economie
• Paradigmaverschuiving

intro THEME 7
Images_THEME-8.jpg
THEMA 8
WELKE STATUS HEEFT ECOCIDE VANDAAG?

• Plunderingen
• Rechtvaardigheid
• Niet-menselijke rechtspersoonlijkheid
• Rechten van de Natuur
• Vergelijking met genocide
• Ecocide-misdrijf

intro THEME 8
Images_THEME-9.jpg
THEMA 9
IS ONZE SAMENLEVING HYPERVERBONDEN OF TOTAAL NIET VERBONDEN?

• Hyperge(dis)connecteerde samenleving
• Solastalgie - Eco-angst
• Verbinding met zichzelf en met de wereld
• Emoties
• Mededogen
• Wijsheid (besef van onderlinge afhankelijkheid)
• Mindfulness en meditatie
• Opnieuw verbinding creëren

intro THEME 9
Images_THEME-10.jpg
THEMA 10
KUNNEN WE ONGEHOORZAAM ZIJN ALS EEN WET NIET LEGITIEM IS?

• Wettigheid
• Legitimiteit
• Verzet
• Geweldloosheid
• Burgerlijke ongehoorzaamheid
• Geweldloze directe actie
• Deelname aan verandering
• Kracht van het collectief

intro THEME 10
bottom of page